Kritik - Klassiek Centraal - 10. Februar 2012 von Lucrèce Maeckelbergh

"Salome"

"...De kleinere partijen zijn vocaal homogeen en mooi ingevuld, met onder andere Yves Saelens bij de Joden en de warme en sonore diepe stem van Tijl Faveyts (soldaat), om maar deze Vlaamse zangers te noemen...."

"...Die kleineren Partien sind vokal homogen und schön, mit unter anderem Yves Saelens bei den Juden und die warme und sonore tiefe Stimme von Tijl Faveyts (Soldat) um nur einige von den flämischen Sängern zu nennen..."

hier zum Artikel